Om skoltävlingar.se

Skoltävlingar.se riktar sig till alla som är verksamma från såväl förskola till grundskola som gymnasieskola och högre utbildningar. Skoltävlingar.se är en samlingsplats för pågående och kommande tävlingar för barn och ungdomar.

Hos oss kan du som arrangerar en skoltävling synas och få hjälp med att sprida din tävling likväl som du som pedagog snabbt och enkelt kan få en överblick över de skoltävlingar som för närvarande är igång så du kan få reda på att de finns och se om, vilka och hur de kan integreras i din verksamhet och planering.

Du blir enkelt medlem hos oss genom att fylla i dina kontaktuppgifter här. Medlemskapet är förstås gratis och som medlem får du förutom en välkomstgåva vid din anmälan sedan kontinuerligt information från oss om pågående tävlingar i ämnen och för de ålderskategorier just du är intresserad av.

På skoltävlingar.se finns pedagoger och kommunikatörer med lång erfarenhet från såväl undervisning som läromedelsframtagande och andra ungdomskommunikationsinsatser. Ett gemensamt behov vi identifierat är att snabbt och enkelt få hjälp med en överblick kring vad det finns för aktuella kampanjer man som pedagog kan inspireras av. Likväl som det finns ett stort intresse från olika aktörer att just sprida vetskap kring skoltävlingar som kan vara ett sätt att sätta ett mervärde kring ett redan framtaget pedagogiskt stödmaterial.

Har du frågor och funderingar när det gäller skoltävlingar, hur du kan synas här eller kanske funderar på hur en skoltävling bör ser ut för att få optimal effekt? Tveka inte att kontakta oss.