Personuppgiftspolicy

Skoltävlingar

Med anledning av EU:s Allmänna Dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR), som träder i kraft 25 maj 2018, vill vi ge dig information om de uppgifter om dig som vi behandlar.
Skoltävlingar respekterar din integritet och kommer att skydda alla uppgifter om dig som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagar om dataskydd. Personuppgiftsansvarig är Strobilus AB med organisationsnummer 556894-4291.

De kategorier av personuppgifter vi samlar in
Skoltävlingar registrerar och behandlar personuppgifter för de personer som Skoltävlingar har en relation till, som förekommer i material som publiceras av oss, eller som vi av andra anledningar vill informera om vår verksamhet. ”Personuppgifter” är uppgifter som vi kan använda för att identifiera dig eller som i övrigt kan härledas till dig.
Vi samlar in de personuppgifter som du frivilligt lämnar, till exempel när du kommunicerar med oss via e-mail eller andra kanaler, när du skickar in material till oss, registrerar dig för nyhetsbrev, samt när du registrerar dig för Skoltävlingar. De uppgifter som det kan handla om kan till exempel vara ditt namn, tjänsteställe, postadress och e-mailadress.

I vissa fall kan dina personuppgifter kompletteras med information från andra källor, till exempel sökresultat via allmänt tillgängliga sökmotorer.
Hur vi använder de personuppgifter vi samlar in och lagrar
Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att vi ska kunna kommunicera med dig, skicka nyhetsbrev, skicka påminnelser om pågående aktiviteter samt eventuella andra ändamål som du lämnat ditt frivilliga samtycke till.
Vi varken säljer, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för någon tredje part. Däremot kan vi komma att dela information med våra leverantörer för de ändamål som anges nedan.

Grund för personuppgiftsbehandlingen
Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är för att Skoltävlingar ska kunna upprätthålla relationen med dig och att uppfylla våra åtaganden mot dig. Skoltävlingar behandlar även personuppgifter för följande syften:
• Informera om olika Skoltävlingar.
• Skicka inbjudningar att anmäla dig till Skoltävlingar.se och olika skoltävlingar som presenteras.
• Skicka information om olika Skoltävlingar och dess partners.

Lagring
Dina personuppgifter kommer att lagras för de ovan angivna ändamålen så länge vi har en verksamhetsrelaterad anledning att kontakta dig. Du har möjlighet att avregistrera dig från att få information och material från oss. Om du väljer att avregistrera dig kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för ovan angivna ändamål och radera dina personuppgifter från vårt kontaktsystem.

Säkerhet
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och obehörig tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och processer för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter
Vi välkomnar frågor och kommentarer från dig. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och att på begäran få en kopia på dem. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och i vissa fall raderade. Du har rätt att göra invändningar mot att vissa personuppgifter om dig behandlas och att begära att behandlingen begränsas. Vänligen notera att begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi är oförmögna att tillhandahålla information och material såsom beskrivs ovan. Du har även rätt att få ut personuppgifter om dig i ett maskinläsbart format samt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig part.
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att rapportera detta till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Kontakta oss
Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@skoltävlingar.se